Elizabeth Shepherd "Montreal" Album Tour

Salmon Arm Jazz Club, Salmon Arm, BC