Elizabeth Shepherd Tour - Salmon Arm BC

Salmon Arm Jazz Club, Salmon Arm

Promoting Elizabeth Shepherd's new album Three Things